My Profile    
Profile Avatar
Arabian Expert
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
الدروب شيبنج هي طريقة بيع وتلبية طلبات العميل وايصال المنتج المطلوب الى العميل من دون وجود مخزون من المنتج لديك (Order Fulfillment Method).

   
    
Inspired by Nina