My Profile    
Profile Avatar
Tra Dr Thanh
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******

Trà thanh nhiệt Dr.Thanh không đường, với vị thanh mát từ 9 loại thảo mộc tự nhiên.

Địa chỉ: Đường N5, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một , Tình Bình Dương, Việt Nam.

Hotline: 1800 545 478

https://tradrthanh.com/

   
    
Inspired by Nina