My Profile    
Profile Avatar
William Hansen
*******
*******, ******* *******
*******
******* https://gullborgen.no/produktkategori/smykker/dive *******
Gullborgen ble etablert i 1954. Den gang het det “Ur & Optik AS”, men har i senere tid endret navn til Gullborgen ettersom eier og hennes to døtre heter “Borgen” til etternavn. Vi er et lite familiedrevet firma, med kun 8 ansatte.

tro håp og kjærlighet symbol   
    
Inspired by Nina