My Profile    
Profile Avatar
vharveyasadi
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******

استفاده از چسب کاشی و سرامیک کار نسبتاً ساده ای است. ابتدا باید محلی که کاشی ها در آن قرار می گیرند آماده شود. این شامل تمیز کردن سطح و اطمینان از عاری بودن آن از خاک، گرد و غبار و سایر مواد زائد است. پس از آماده شدن سطح، قیمت چسب کاشی 5 کیلویی را می توان با استفاده از ماله اعمال کرد.

مقدار چسب کاشی مورد نیاز به اندازه کاشی و ناحیه ای که پوشانده می شود بستگی دارد. مهم است که چسب را به طور یکنواخت بمالید تا کاشی به طور ایمن در جای خود قرار گیرد. پس از استفاده از چسب، کاشی را می توان در جای خود قرار داد و اجازه داد تا خشک شود.

هنگامی که چسب کاشی خشک شد، یک پیوند قوی ایجاد می کند که کاشی را برای سال ها در جای خود نگه می دارد. چسب کاشی و سرامیک محصولی همه کاره است که می تواند در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این یک محصول ضروری برای هر پروژه بهبود خانه است که شامل کاشی می شود.

   
    
Inspired by Nina