My Profile    
Profile Avatar
henryasadi
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******

مراقبت از آنها آسان تر است.

نهال ها بسیار ظریف هستند، بنابراین نسبت به گیاهان بالغ نیاز به توجه و مراقبت بیشتری دارند. با این حال، این مراقبت اضافی معمولاً ارزش آن را دارد زیرا مراقبت از آنها بسیار آسان است. پس از ایجاد، به سرعت رشد می کنند و نیاز به نگهداری بسیار کمی دارند.

. انعطاف پذیری بیشتری دارند.

قیمت نهال برترنهال ها بسیار مقاوم تر از گیاهان بالغ هستند. این به این دلیل است که آنها هنوز در حال رشد و توسعه سیستم ریشه خود هستند. آنها به راحتی می توانند از سختی ها، مانند یخبندان دیرهنگام یا طلسم خشک طولانی مدت، پس بگیرند.

. آنها یک راه عالی برای شروع یک باغ هستند.

اگر در باغبانی تازه کار هستید، نهال ها یک راه عالی برای شروع هستند. مراقبت از آنها بسیار ساده تر از گیاهان بالغ است، بنابراین می توانید طناب ها را بدون استرس زیاد یاد بگیرید. به علاوه، آنها بسیار مقرون به صرفه هستند، بنابراین می توانید بدون شکستن بانک آزمایش کنید.

بنابراین، اگر در بهار امسال به دنبال یک پروژه باغبانی لذت بخش هستید، کاشت نهال را در نظر بگیرید. آنها ارزان تر هستند، مراقبت از آنها آسان تر، انعطاف پذیرتر هستند و راهی عالی برای راه اندازی باغ هستند. به علاوه، آنها بسیار زیبا هستند.

   
    
Inspired by Nina