My Profile    
Profile Avatar
Takashi Việt Nam
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
Takashi Việt Nam chuyên sản xuất phân phối các thiết bị tự động phục vụ tiêu dùng và xây dựng dân dụng như: máy sấy quần áo, máy khử khuẩn, thang xếp.... và các thiết bị ngành gia dụng trong đó có giàn phơi thông minh takashi #takashivietnam #takashi #maysay #quanao #maykhukhuan #thang xep Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0905859555 https://takashivietnam.vn/ https://www.kickstarter.com/profile/takashivietnam/about https://twitter.com/takashivietnam https://www.linkedin.com/in/takashivietnam/ https://www.pinterest.com/takashivn https://takashivn.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/192735575@N04/ https://www.goodreads.com/takashivietnam https://en.gravatar.com/takashivn https://about.me/takashivietnam/ https://takashivn.wordpress.com/ https://www.youtube.com/channel/UCNu_jYpnoy5zdwe9VEutFxw/about https://angel.co/u/takashivietnam https://www.behance.net/takashivietnam https://dribbble.com/takashivietnam/about http://www.heromachine.com/forums/users/takashivietnam/ https://flipboard.com/@takashivietnam/takashivietnam-0lf7gn5hy https://www.reddit.com/user/takashivietnam https://www.intensedebate.com/profiles/takashivn https://www.producthunt.com/@takashivietnam https://fr.quora.com/profile/Takashi-Viet-Nam https://connect.garmin.com/modern/profile/56c4ea0b-7d5d-4fba-867e-923bc5426093 https://takashivn.blogspot.com/ https://vimeo.com/user137519250 https://draft.blogger.com/profile/14086709544909110211 https://linktr.ee/takashivietnam https://pubhtml5.com/homepage/ocfx https://fliphtml5.com/homepage/teiri https://devpost.com/vntakashivietnam https://www.fpml.org/forums/users/takashivietnam/ https://issuu.com/takashivietnam https://www.threadless.com/@takashivietnam https://band.us/band/83567101/intro https://www.plurk.com/takashivietnam https://repo.getmonero.org/takashivietnam https://git.qt.io/takashivietnam https://gitlab.com/takashivietnam https://vbscan.fisica.unimib.it/takashivietnam https://lab.louiz.org/takashivietnam https://git.project-hobbit.eu/vntakashivietnam https://www.unlok.ca/users/takashivietnam/ http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1097888/Default.aspx http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/7460 http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/14317 http://www.musicrush.com/takashivietnam/action http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/57626/Default.aspx https://ludomanistudier.dk/konference/takashivietnam https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/134894 http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?takashivietnam http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?takashivietnam http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?takashivietnam https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?takashivietnam https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=392655_fjlr8nbh http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?takashivietnam http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?takashivietnam http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kook/cgi-bin/seminar/index.php?takashivietnam http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?takashivietnam http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?takashivietnam http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?takashivietnam https://support.themecatcher.net/forums/users/takashivietnam http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/56634/Default.aspx https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/235517
   
    
Inspired by Nina