My Profile    
Profile Avatar
Phạm Quang Tuấn
*******
*******, ******* *******
*******
******* https://phantichtaichinh.com/ *******
Tôi là Phạm Quang Tuấn CEO của phân tích tài chính. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, thế mạnh và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Phân tích tài chính là 1 khía cạnh quan trọng của tất cả các hoạt động thương mại vì nó cung cấp nhưng hiểu biết có thể hành động về năng lực và tiềm năng trong tương lai của tổ chức. Địa chỉ: N06b1 thành thái, dịch vụ hậu, cầu giấy, Hà Nội SĐT: 09324234324 Website: https://phantichtaichinh.com/ Hastag: #phantichtaichinh #taichinh Facebook: https://www.facebook.com/phantichtaichinhcom/ Phân tích tài chính phantichtaichinh phantichtaichinh.com https://phantichtaichinh.com/ https://www.facebook.com/phantichtaichinhcom/ https://www.kickstarter.com/profile/quangtuanceo https://twitter.com/quangtuanceo https://www.linkedin.com/in/ph%E1%BA%A1m-quang-tu%E1%BA%A5n-340899210/ https://www.pinterest.com/phamquangtuanceo https://quangtuanceo.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/192865015@N04/ https://www.goodreads.com/user/show/134062338-ph-m-quang-tu-n https://en.gravatar.com/quangtuanceo https://about.me/quangtuanceo https://quangtuanceo.wordpress.com/ https://angel.co/u/quangtuanceo https://www.behance.net/phmquangtun https://dribbble.com/quangtuanceo https://flipboard.com/@phmquangtun/ph-m-quang-tu-n-dot3qa0fy https://www.reddit.com/user/quangtuanceo https://www.producthunt.com/@quangtuanceo/collections https://vimeo.com/quangtuanceo https://fr.quora.com/profile/Quangtuanceo https://quangtuanceo.blogspot.com/ https://www.youtube.com/channel/UCnZMGIUx2jDqbgU7hnNG-5w/about https://sites.google.com/view/quangtuanceo https://issuu.com/quangtuanceo https://phamquangtuanceo.wixsite.com/quangtuanceo https://draft.blogger.com/profile/01192417579923543670 https://quangtuanceo.mystrikingly.com/ https://gumroad.com/quangtuanceo https://fliphtml5.com/homepage/etuei https://www.threadless.com/@quangtuanceo/activity https://www.turnkeylinux.org/user/1507310 https://comicvine.gamespot.com/profile/quangtuanceo/about-me/ https://form.jotform.com/211153676427052 https://devpost.com/phamquangtuanceo https://forum.acronis.com/it/user/352507 https://www.instapaper.com/p/8980080 https://phmquangtun.doodlekit.com/ https://ello.co/quangtuanceo https://6086c042ba1b9.site123.me/ https://pubhtml5.com/homepage/cwwf https://quangtuanceo.page.tl/ https://teampages.com/teams/1983835-quangtuanceo-football-team-website/announcements https://www.intensedebate.com/people/quangtuanceohn http://www.authorstream.com/quangtuanceo/ https://www.folkd.com/user/quangtuanceo https://www.deviantart.com/quangtuanceo https://www.mixcloud.com/quangtuanceo/ https://quangtuanceo.ukit.me/ https://repo.getmonero.org/quangtuanceo https://git.qt.io/quangtuanceo https://gitlab.com/quangtuanceo https://vbscan.fisica.unimib.it/quangtuanceo https://lab.louiz.org/quangtuanceo https://git.project-hobbit.eu/phamquangtuanceo http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/7869 http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/14735 http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/59668/Default.aspx https://ludomanistudier.dk/konference/ph%E1%BA%A1m-quang-tu%E1%BA%A5n http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1098257/Default.aspx https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/135342 http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/57274/Default.aspx https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/248161
   
    
Inspired by Nina